DYNAHU

Dynamic interaction between the natural and human components based on the synergy of ecological and socio-economic factors in the rapidly urbanizing landscapes

Interacţiunea dinamică dintre componentele umane şi naturale bazată pe sinergia factorilor ecologici şi socio-economici Ón zonele cu urbanizare rapidă